Adananýn yollarý taþlýk
Yok cebimizde beþ kuruþluk harçlýk
Elden gitti kahpece gençlik

Aðam adanalý paþam adanalý
Evde duramýyom sana dadanadý
Sebebim sen oldun güzel delikanlý
Hey güllü hele hele güllü
Peþtemalý sümbüllü

Adananýn bayýrýna
Aðam at çýkardým çayýrýna
Anan baban hatýrýna

Aðam adanalý paþam adanalý
Evde duramýyom sana dadanadý
Sebebim sen oldun güzel delikanlý
Hey güllü hele hele güllü
Peþtemalý sümbüllü