büyüdükçe,
sentetik zamanlara
kangren ayaklar bastým,
izi kaldý
ömrümün.

kara çaldýlar yüzüme
bütün kara parçalarýnda
elbette
"afrika dahil"
parça baþý çalýþan
kiralýk katildi zaman

gülüþüm sivas yangýný
aðlarsam kýzma.
ölmek bile
yakýþýyor bazý adama.